top of page

“UMUDUN ANI”

Fotoğraf Yarışması Şartnamesi

 

1. Yarışmanın Adı: “Umudun Anı” Fotoğraf Yarışması

2. Yarışmanın Amacı ve Konusu:   30 Ekim 2020 yılında İzmir’de meydana gelen 6,9 şiddetindeki depremde 117 vatandaşımız hayatını kaybetti. Yaşamını yitiren 27 çocuktan birisi olan Umut’un adını yaşatmak, başka çocuklara umut olabilmek amacıyla Yüreklere Umut Vakfı (YUVA) 2021 yılında kuruldu. Okul öncesinden üniversiteye kadar olan her eğitim kademesindeki çocuklarımızın ve gençlerimizin sosyal, kültürel, sağlık ve eğitimsel imkânlarını iyileştirebilmek adına YUVA sürdürülebilir projeler yürütmektedir. Hem yitirilen vatandaşlarımızı anmak hem de toplumda deprem farkındalığını arttırmak amacıyla Yüreklere Umut Vakfı (YUVA), 30 Ekim 2022 gününe atfen (depremin ikinci yıl dönümü anısına, bir önceki sene de olduğu gibi) bir dizi faaliyet gerçekleştirilmesi yönünde karar almıştır. Bunlardan birisi de “Umudun Anı” isimli fotoğraf yarışmasıdır.

 

30 Ekim 2022 günü YUVA tarafından yürütülen etkinliklerle ilgili çekilen fotoğrafların değerlendirilerek; depremin bir doğal afet olduğu bilincinin toplumda yaratılması, çocukların ve gençlerin bizlerin umut dolu yarınları olduğu farkındalığının oluşturulması, onlara yapılan küçücük dokunuşların yarınlarımıza yaptığımız yatırım olduğu bilincinin oluşturulması amaçlanmaktadır. 

 

Yarışma Organizasyonu: Yarışma, Yüreklere Umut Vakfı tarafından düzenlenmektedir.

3. Yarışma Kategori/Bölümleri:

Yarışma; Dijital (Sayısal) Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraf olarak tek bölümlüdür. Renkli veya Siyah-Beyaz, tüm fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir.

 

4. Yarışma Koşulları:

a. Yarışmaya katılım ücretsizdir. Yarışmaya konu fotoğraflar; 30 Ekim 2022 günü YUVA tarafından düzenlenecek olan “Umut’a Sürüyoruz” organizasyonu kapsamında bisiklet sürüşü ve koşunun yürütüleceği güzergahta (Bornova ve Bayraklı bölgeleri), Aşık Veysel Rekreasyon Alanında ve Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Anfi Tiyatroda çekilmelidir.

b. Her katılımcı en fazla 4 adet Sayısal Renkli veya Siyah-Beyaz eserle yarışmaya katılabilir.

c. Yarışma; Seçici Kurul üyeleri, YUVA çalışanları ve birinci derece yakınları dışında üniversite öğrencisi (halihazırda üniversite kaydı bulunan) amatör ve profesyonel 18 yaş üstü tüm fotoğrafçıların katılımına açıktır.

d. Fotoğraflara renk, keskinlik, kontrast ayarları ve toz alma gibi kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahaleler kabul edilebilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır.

e. Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj), cep telefonu ile çekilen fotoğraflar ve HDR (High Dynamic Range) uygulanan fotoğraflar kabul edilmeyecektir. İnsanlı veya insansız hava aracı (drone) vb çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul edilir. Fotoğraf çekimi için insanlı veya insansız hava araçlarının (Drone) kullanımına ilişkin tüm izin ve sorumluluklar katılımcıya aittir.

f. Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir.

g. Yarışmacılar, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun olarak işlenmesine ve aktarılmasına yönelik her türlü idari ve teknik tedbiri almakla yükümlüdür. Bu kapsamda gerçek kişiye ait fotoğrafların işlenmesi durumunda kişilerin Kanun kapsamında bilgilendirilmesi ve açık rızasının alınması gereken durumlarda açık rızalarının alınması gerekmektedir. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine; fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Kanun'a uygun şekilde aktarılmayan fotoğraflar hakkında sorumluluk yarışmacıya aittir.

h. Katılımcı, yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Başkasına ait görüntüleri olduğu gibi veya kısmen kullanan, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.

ı. Kural ihlallerinde, ihlali tespit edilen katılımcının elde ettiği ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül iptal edilir; yeri boş bırakılır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmiş ise katılımcının ödülü, aykırılığın tespit edildiği tarihten itibaren 7 (yedi) iş günü içerisinde düzenleyici kuruma iade edilir. Kural ihlali konusunda son ve kesin karar yarışma jürisinin kararı olacaktır.

j. Düzenleyici kurum, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleyici kurum, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Düzenleyici kurum, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dâhil her türlü değişikliği yapmaya yetkilidir.

5. Telif (Kullanım) Hakkı:

a. Yarışmada dereceye giren ve sergilenme hakkı kazanan fotoğrafların yayın, kullanım ve sergileme hakkı eser sahipleriyle birlikte düzenleyici kuruma ait olacaktır. Bu eserler düzenleyici kurum arşivinde saklanacaktır.

b. Katılımcı; dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanan fotoğrafların yarışma sonuçlandığı tarihten itibaren gerek 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 21’inci maddesinde tanımlanan işleme, 22’nci maddesinde tanımlanan çoğaltma, 23’üncü maddesinde tanımlanan yayma,  24’üncü maddesinde tanımlanan temsil ve 25’inci maddesinde tanımlanan işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim mali hakları, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yer ve muhteva sınırı olmadan internet, görsel ve yazılı basın kanallarında düzenleyici kurum ve bünyesindeki bağlı kuruluşların tanıtılmasında ve yayınlarında isminin ve eser adının (Fotoğraf ile kolaj vb. grafik düzenlemeler yapılması durumunda ise eser sahibinin ismi kullanılamamaktadır) kullanılması şartıyla çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için düzenleyici kuruma izin/muvafakat verdiğini kabul eder. Bu süre içinde eserlerin kullanım hakkı eser sahibi ile birlikte düzenleyici kuruma ait olacaktır.

c. Bu şekilde kullanılan eserler için eser sahibi, işbu şartnamede belirtilen ödüllerin ve katılım sertifikalarının aynı zamanda telif (kullanım) ücreti yerine geçtiğini, sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakat için düzenleyici kurum ve sponsorlarından ayrıca hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını ve maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

d. Katılımcı, yarışma için gönderdiği / yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu, kendisi tarafından çekildiğini ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Başkasına ait görüntülerin, olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.

e. Eser sahibi, eserin kendi özgün eseri olduğunu, üçüncü şahısların bu eser üzerinde herhangi bir hakları bulunmadığını, eserin üzerindeki hakları daha önceden devretmediğini, üçüncü şahıslarca aksi bir talepte bulunulması halinde eser sahibinin kendisinin hukuken sorumlu olduğunu beyan, kabul ve garanti eder.

f. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda nesne olarak kullanılmış olan mimari yapı, sanat eseri, insan yüzü vb. unsurların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına yönelik izinlerin alındığı kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.

g. Dereceye giren ve sergilenmeye değer bulunan fotoğraflar düzenleyici kurumun web sitelerinde, aynı zamanda Sosyal Medya (Facebook, Twitter, Instagram vb.) hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun biçimde yayınlama hakkına sahiptir. Ayrıca ödül alan fotoğraflar afiş/billboard/raket/dijital kitap vb. olarak da kullanılabilecektir.

6. Diğer Hususlar:

a. Yarışmanın ödülleri, düzenleyici kurum tarafından karşılanacaktır. Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerine ya kargo yolu ile gönderilecek ya da sergileme esnasında yapılacak ödül töreni ile teslim edilecektir.

b. Düzenleyici kurum, ödül ve dijital katalog gönderimi konusunda elinden geldiğince titiz davranır.

c. Dereceye giren, sergileme alan eserler düzenleyici kurum tarafından bir “Dijital Albüm Kitap” olarak yayınlanabilir ve bu kitap tüm katılımcılara gönderilebilir.

7. Eserlerin İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi:

a. Yarışmaya katılacak fotoğraflar, JPG/JPEG formatında, en az 300 DPI çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve wetransfer aracılığıyla yuva@yureklereumut.org mail adresine başvuru süresi içinde gönderilmelidir.

b. Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb. bilgiler bulunmamalıdır.

c. Her bir fotoğraf dosyasının ismi: İsim Soyisim, Eser İsmi bilgilerine yer vermeli, Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi (_) kullanılabilir.

8. Seçici Kurul

(Soyadına Göre Alfabetik Sırayla)

  1. Dr. Öğr. Üyesi Seda Sünbül Olgundeniz

  2. Doç. Dr. A. Beyhan Özdemir

  3. Seher Perincek

  4. Prof. Dr. Zuhal Özel Sağlamtimur

  5. Doç. Dr. Selin Türkel

Seçici Kurul en az 3 (üç) üyesinin bir araya gelmesi ile toplanır ve yarışma sonrasında değerlendirme tutanağı hazırlanır. Toplantı tarihinde 3 (üç) seçici kurul üyesinin bir araya gelememesi durumunda toplantı ve sonuç duyurusu bir hafta ertelenir.

9. Yarışma Takvimi:

Yarışmanın Başlangıç Tarihi : 30 Ekim 2022

Son Başvuru Tarihi : 01 Kasım 2022

Jüri Toplantı Tarihi : 08 Kasım 2022

Sonuç Bildirim Tarihi : 11 Kasım 2022

 

10. Ödüller:

Dereceye giren tüm katılımcılara 5 saatlik “Video ile Hikaye Anlatımı” Eğitimine (Öğr. Gör. Dr. Alper GEDİK, İzmir Ekonomi Üniversitesi) katılım hakkı.

Birincilik Ödülü:  Termal Tatil (2 gece konaklamalı, ulaşım dâhil, 2 kişilik)

İkincilik Ödülü: 26 Jant Bisiklet

Üçüncülük Ödülü: Bluetooth Kulaklık

Mansiyon Ödülü (üç adet): Bluetooth Hoparlör

Sergileme Ödülü: Katılım Sertifikası

 

11. Yarışma Sekretaryası-İletişim:

Adı ve Soyadı : Yüreklere Umut Vakfı

İrtibat Tel :0551 981 11 98

E-posta Adresi : yuva@yureklereumut.org

 

Not: Yarışmaya eser göndererek katılmış olmak bu şartnamenin kabul edildiği anlamına gelmektedir.

bottom of page