top of page

RESİM YARIŞMASI

YARIŞMA ŞARTNAMESİ

 

GİRİŞ

30 Ekim 2020 yılında İzmir’de meydana gelen 6,9 şiddetindeki depremde 117 vatandaşımız hayatını kaybetti. Yaşamını yitiren 27 çocuktan birisi olan Umut’un adını yaşatmak, başka çocuklara umut olabilmek amacıyla Yüreklere Umut Vakfı (YUVA) 2021 yılında kuruldu. Okul öncesinden üniversiteye kadar olan her eğitim kademesindeki çocuklarımızın ve gençlerimizin sosyal, kültürel, sağlık ve eğitimsel imkânlarını iyileştirebilmek adına YUVA sürdürülebilir projeler yürütmektedir. Hem yitirilen vatandaşlarımızı anmak hem de toplumda deprem farkındalığını arttırmak amacıyla Yüreklere Umut Vakfı (YUVA), 30 Ekim 2023 gününe atfen (depremin üçüncü yıl dönümü anısına, bir önceki sene de olduğu gibi) bir dizi faaliyet gerçekleştirilmesi yönünde karar almıştır.

 

ETKİNLİĞİN AMACI:

 • Çocuklarımızın ve gençlerimizin güvenilir, huzurlu, doğa dostu yaşam alanları konularında farkındalığının arttırılmasını,

 • Öğrencilerimizin ve gençlerimizin edebi yönden gelişmesini, hayal güçlerini zenginleştirmelerini, düşünme yeteneklerinin güçlenmesini, düşündüklerini biçimsel olarak ifade edebilmek için teknik bilgi ve beceriler kazanmasını sağlamayı,

 • Öğrencilerimizin ve gençlerimizin sanatsal potansiyellerini ortaya çıkarabilecekleri uygun bir ortam hazırlamayı,

 • Farkındalık bilinci kazandırarak öğrencilerimizde sanata karşı ilgi uyandırmak suretiyle genç ressam adaylarının yeteneklerinin ortaya çıkarılmasını sağlamayı amaçlamaktayız.

 

ETKİNLİĞİN TÜRÜ: Resim yarışması

 

ETKİNLİĞİN KONUSU:

“Senin YUVAN, Benim UMUDUM” Kimimiz uzayı merak eder, gökyüzüne yakın olmak isteriz. Evimizin bir uçan balon gibi gökyüzünde kuşlarla özgürce yarışmasını, rüzgârın gücüyle bulutlar gibi savrulmasını isteriz. Kimimiz okyanusları merak eder, ciğerlerimizi tuzlu su kokusu ile doldurmak isteriz. Evimizin bir denizaltı gibi derinlerde yol almasını, pembe yunuslara eşlik etmesini isteriz. Kimimiz kuş sesleri eşliğinde kitaplar okuduğumuz bir ağaç evde yaşamak isteriz. Gökyüzünde, denizde, ağaçta, yerin altında, nerde olursa olsun evimizin yani yuvamızın güvenli, doğa dostu olmasını ve içinde sağlıkla, huzurla yaşamayı isteriz. Gelecekte olmak istediğin seni düşünerek hayalindeki güvenilir, doğa dostu, umut dolu yaşam alanlarını, yuvanı bizlerle paylaşır mısın?

 

ETKİNLİĞİN KAPSAMI:

İzmir ili genelindeki ortaokul ve dengi devlet ve özel okullarda öğrenim gören bütün öğrenciler (5.-8. sınıf öğrencileri) katılabilecektir.                                                                            

 

GENEL KATILIM ŞARTLARI:

 • Yarışma, Seçici Kurul üyeleri, YUVA çalışanları ve birinci derece yakınları, YUVA tarafından daha önce düzenlenen resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilerimiz dışında İzmir ili genelindeki ortaokul ve dengi devlet ve özel okullarda öğrenim gören bütün öğrencilerin (5.-8. sınıf öğrencileri) katılımına açıktır.

 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.

 • Yarışmaya katılım gönüllülük esasına dayanır.

 • Yarışmaya katılan eser sahipleri şartnameyi kabul etmiş sayılır.

 • Her yarışmacı, yarışmaya 1 adet resimle katılabilir.

 • Resimler 35*50 cm ebadında resim kâğıdı veya tuval üzerine çizilmelidir.

 • Katılımcılar kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü tekniği ve malzemeyi kullanmakta serbesttir.

 • Yarışmaya katılan resimlerin, daha önce her hangi bir yarışmaya katılmamış ve herhangi bir yerde yayımlanmamış/sergilenmemiş olup özgün bir çalışma olması gerekmektedir.

 • Yarışmacılar eserleri paspartusuz, kıvrılmadan, katlanmadan, düzgün bir şekilde göndermesi gerekmektedir.

 • Yarışma takvimine uyulmadan posta yolu ile gönderilen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 • Postada/kargoda zarar gören veya kaybolan, zamanında başvuru adresine ulaşmayan resimlerle ilgili hiçbir hak talep ve iddia edilemez.

 • Yarışmaya gönderilecek eserin ön yüzüne hiçbir bilgi yazılmayacak ve eserin arka yüzünün sol alt köşesinde Tablo-1’de yer alan etikete yer verilecektir. Etiketsiz eserler kabul edilmeyecektir.

 • Yarışmaya katılacak eserler; Tablo-2’de yer alan “Yarışmacı Katılım Formu” ile birlikte herhangi bir eleme ve değerlendirmede bulunulmadan okul müdürlükleri tarafından 13 Ekim 2023 tarihine kadar İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine, İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine teslim edilen eserlerin de 18 Ekim 2023 tarihine kadar İl Milli Eğitim Müdürlüğü Temel Eğitim Birimine teslim edilmesi gerekmektedir.

 • Katılımcılara yarışmaya katıldıklarına dair online Katılım Belgesi verilecektir.

 • Birincilik ödülünü hak kazanan öğrencimiz YUVA tarafından bir sonraki seferde düzenlenecek resim yarışmasında Jüri üyesi olma hakkını kazanacaktır.

 

 ESERLERİN YAYIMLANMASI, GENEL HÜKÜMLER ve TELİF HAKKI:

 • Katılımcılar Yarışma Şartnamesi ve Başvuru Formlarının tüm hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılır. Katılım ve değerlendirme süreci ile ilgili her türlü değişiklik yapma hakkı YUVA Yönetim Kurulunda saklıdır.

 • Şartname kapsamı ve dışında kalan hususlar ve anlaşmazlıkların çözümünde takdir yetkisi YUVA Yönetim Kuruluna aittir.

 • Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Eserlerin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar eser sahibine aittir.

 • Yarışma hiçbir surette ticari amaç gütmemektedir ve yarışmacılardan katılım ücreti veya herhangi bir başlık adı altında ödeme talebi yapılmayacaktır.

 • Yarışmaya katılım sağlayan özel gereksinimi bulunan öğrencilerimize yönelik “Özel Öğrenci” ödülü kategorisi bulunmaktadır.Özel gereksinimi bulunan öğrencilerin yarışmaya katılımı için okul yönetimi ve ilgili öğretmenler destek olmalıdır.

 • YUVA, muvafakat alınması koşuluyla ödül alan veya almayan bütün eserleri afiş, katalog, broşür, kitapçık, duvar boyama, takvim, çanta vb. basım, yayın ve kullanım hakkına sahip olacaktır. Dereceye giren veya girmeyen eserlerin YUVA tarafından kullanılması durumunda eser sahibi her hangi bir hak iddia edemez.

 • Dereceye giren ilk 24 eser dışındaki eserlerin sahipleri yarışma sonuçlarının ilanından itibaren 30 gün içerisinde YUVA yönetim kuruluna yazılı dilekçe ile başvurarak eserinin teslimini talep edebilir. Dereceye giren ilk 24 eser sahibi ise “Fırçamda Gökkuşağı Renkleri Yarınımda UMUT Var” isimli resim sergisinin gerçekleşeceği tarihten itibaren 30 gün içerisinde eserinin teslimine ilişkin yazılı talepte bulunabilir.

 • Ödül alan katılımcıların beyan ve kabuller dışında hareket ettikleri anlaşılır ise elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.

 • Yarışmaya girecek eserlerin daha önce yayımlanmamış, başka bir yarışmaya veya her hangi bir yayın grubuna gönderilmemiş olması gerekmektedir.

 • Alıntı veya kopya olduğu, başka bir yarışmaya veya herhangi bir yayın grubuna gönderilmiş olduğu tespit edilen eserler, ödül kazanmış olsalar dahi iptal edilecek ve eser sahibi hiçbir hak iddia edemeyecektir.

 • Yarışmaya katılan eserlere Yönetim Kurulunun onayı ile YUVA 2024 Takviminde yer verilebilecektir.   

 • Yarışmaya katılan eserler kontenjan dâhilinde “Fırçamda Gökkuşağı Renkleri Yarınımda UMUT Var” isimli resim sergisinde sergilenebilecektir. 

 

YARIŞMA TAKVİMİ:

Başvuru Tarihi:

11 Eylül 2023

Okul Müdürlüklerinde toplanan eserlerin İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine teslimi:

13 Ekim 2023

İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine teslim edilen eserlerin İl Milli Eğitim Müdürlüğü Temel Eğitim Birimine teslimi:

18 Ekim 2023

Son Katılım Tarihi:

20 Ekim 2023

Yarışma Sonuçlarının İlan Tarihi:

27 Ekim 2023

Yarışma Sonuçlarına Son İtiraz Tarihi:

03 Kasım 2023

Ödül Töreni tarihi ilerleyen süreçte YUVA web sayfası ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacaktır.

 • İzmir ili Resim Yarışması için son katılım 20 Ekim 2023 tarihidir.

 • Belirtilen tarihten sonra ulaşan eserler, değerlendirmeye alınmayacaktır.

 • Yarışma sonuçları, YUVA web sayfasından 27 Ekim 2023 tarihinde açıklanacaktır.

 • Gerekli durumlarda YUVA yarışma takviminde YUVA Yönetim Kurulu kararı ile düzenlemeler yapabilecektir.

 

 DEĞERLENDİRME:

 • Yarışmaya katılacak eserler, Seçici Kurul tarafından Tablo-3’deki kıstaslar doğrultusunda değerlendirilecektir.

 • Seçici Kurul değerlendirmesinde gizlilik ilkesi esastır.

 • Eser sahipleri yarışma sonuçlarının ilan edilmesine takiben 5 iş günü içerisinde (03 Kasım 2023 tarihine kadar) YUVA yönetim kuruluna yazılı itiraz talebinde bulunabilir.

 • Seçici Kurulun kararı kesindir, karara itiraz edilemez, karar değiştirilemez.

 

İZMİR İLİ RESİM YARIŞMASI SEÇİCİ KURUL ve ÖDÜLLER:

Seçici Kurul Üyeleri:

Doç. Dr. Seher PERİNCEK (Umut’un Annesi, YUVA Yönetim Kurulu Başkanı)

Dr. Merve EVREN (Tıp Ressamı, YUVA Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı)

Dr. Serdar ÇELİKTAŞ (Aile Hekimi, Karikatürist)

Mustafa YÜCE (Ressam, Resim Öğretmeni)

Dilan SARI (Çizgi Film Sanatçısı)

Eylül ÇELİKKIRAN (Öğrenci, YUVA “Senin Yuvan, Benim Umudum” konulu 2022 yılı resim yarışması birincisi)

Derecelendirme ve Ödüller:

 1. Birincilik Ödülü: Tablet

 2. İkincilik Ödülü: Bisiklet

 3. Üçüncülük Ödülü: Mp3 Player

 4. Jüri Özel Ödülü: Akıllı bileklik

 5. Mansiyon Ödülü: (Üç öğrenciye verilir) Ressam seti (Masaüstü şövale, tuval, palet, fırça ve akrilik boya seti)

 6. Özel Öğrenci Ödülü (Özel gereksinimi olan öğrencilere yönelik): Mp3 Player ve Ressam seti (Masaüstü şövale, tuval, palet, fırça ve akrilik boya seti)

 

YARIŞMA SONUÇ DUYURUSU:

Yarışma sonuçları 27 Ekim 2023 tarihinde YUVA resmi internet hesapları üzerinden (https://www.yureklereumut.org ve https://www.instagram.com/yureklereumutvakfiyuva/) duyurulacaktır.

 

ÖDÜLLERİN ULAŞTIRILMASI:

Ödül alan yapıtların sahiplerine ödülleri, ödül töreninde teslim edilecektir.

 

KATILIMCILARDAN İSTENENLER:

 • Katılımcı ve velisi tarafından ıslak imzalı “Katılım Formu ve Taahhütname” (Tablo-2)

 • Veli Muvafakatnamesi (Ek-1) ve Açık Rıza Onayı (Ek-2) ıslak imzalı

 • Katılımcı tarafından gönderilen 35*50 formatında eserin aslı (orjinali)

 

İLETİŞİM ve BİLGİ İÇİN:

YÜREKLERE UMUT VAKFI (YUVA)

Tel: 0551 981 11 98               e-posta: yuva@yureklereumut.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMPOZİSYON YARIŞMASI

YARIŞMA ŞARTNAMESİ

 

GİRİŞ

30 Ekim 2020 yılında İzmir’de meydana gelen 6,9 şiddetindeki depremde 117 vatandaşımız hayatını kaybetti. Yaşamını yitiren 27 çocuktan birisi olan Umut’un adını yaşatmak, başka çocuklara umut olabilmek amacıyla Yüreklere Umut Vakfı (YUVA) 2021 yılında kuruldu. Okul öncesinden üniversiteye kadar olan her eğitim kademesindeki çocuklarımızın ve gençlerimizin sosyal, kültürel, sağlık ve eğitimsel imkânlarını iyileştirebilmek adına YUVA sürdürülebilir projeler yürütmektedir. Hem yitirilen vatandaşlarımızı anmak hem de toplumda deprem farkındalığını arttırmak amacıyla Yüreklere Umut Vakfı (YUVA), 30 Ekim 2023 gününe atfen (depremin üçüncü yıl dönümü anısına, bir önceki sene de olduğu gibi) bir dizi faaliyet gerçekleştirilmesi yönünde karar almıştır.

 

ETKİNLİĞİN AMACI:

 • Çocuklarımızın ve gençlerimizin güvenilir, huzurlu, doğa dostu yaşam alanları konularında farkındalığının arttırılmasını,

 • Öğrencilerimizin ve gençlerimizin edebi yönden gelişmesini, hayal güçlerini zenginleştirmelerini, düşünme yeteneklerinin güçlenmesini, düşündüklerini edebi bir dille ifade edebilmek için teknik bilgi ve beceriler kazanmasını sağlamayı,

 • Öğrencilerimizin ve gençlerimizin yazınsal potansiyellerini ortaya çıkarabilecekleri uygun bir ortam hazırlamayı,

 • Farkındalık bilinci kazandırarak öğrencilerimizde yazmaya karşı ilgi uyandırmak suretiyle genç yazar adaylarının yeteneklerinin ortaya çıkarılmasını sağlamayı amaçlamaktayız.

 

ETKİNLİĞİN TÜRÜ: Kompozisyon yarışması

 

ETKİNLİĞİN KONUSU:

“Senin YUVAN, Benim UMUDUM” Kimimiz uzayı merak eder, gökyüzüne yakın olmak isteriz. Evimizin bir uçan balon gibi gökyüzünde kuşlarla özgürce yarışmasını, rüzgârın gücüyle bulutlar gibi savrulmasını isteriz. Kimimiz okyanusları merak eder, ciğerlerimizi tuzlu su kokusu ile doldurmak isteriz. Evimizin bir denizaltı gibi derinlerde yol almasını, pembe yunuslara eşlik etmesini isteriz. Kimimiz kuş sesleri eşliğinde kitaplar okuduğumuz bir ağaç evde yaşamak isteriz. Gökyüzünde, denizde, ağaçta, yerin altında, nerde olursa olsun evimizin yani yuvamızın güvenli, doğa dostu olmasını ve içinde sağlıkla, huzurla yaşamayı isteriz. Gelecekte olmak istediğin seni düşünerek, hayalindeki güvenilir, doğa dostu, umut dolu yaşam alanlarını, yuvanı bizim için kaleme alır mısın?

 

ETKİNLİĞİN KAPSAMI:

İzmir ilimizdeki lise ve dengi devlet ve özel okullarda öğrenim gören bütün öğrenciler (9.-12. sınıf öğrencileri) katılabilecektir.                                                                      

 GENEL KATILIM ŞARTLARI:

 • Yarışma, Seçici Kurul üyeleri, YUVA çalışanları ve birinci derece yakınları, YUVA tarafından daha önce düzenlenen resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilerimiz dışında İzmir ilimizdeki lise ve dengi devlet ve özel okullarda öğrenim gören bütün öğrencilerin (9.-12. sınıf öğrencileri) katılımına açıktır.

 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.

 • Yarışmaya katılım gönüllülük esasına dayanır.

 • Yarışmaya katılan eser sahipleri şartnameyi kabul etmiş sayılır.

 • Her yarışmacı, yarışmaya 1 adet eserle katılabilir.

 • Yarışmaya gönderilecek eserler bilgisayarda word formatında, A4 kâğıt ebatında, Times New Roman yazı tipi ile 12 punto ve 1,5 satır aralıklı, sayfa kenar boşlukları 2,5 cm olarak yazılacaktır.

 • Yarışmaya gönderilecek eserler üç sayfayı geçmeyecektir.

 • Yarışmaya katılan eserlerin, daha önce her hangi bir yarışmaya katılmamış ve herhangi bir yerde yayımlanmamış/sergilenmemiş olup özgün bir çalışma olması gerekmektedir.

 • Yarışmacıların eserleri poşet dosya içerisinde kargo veya postada zarar görmeyecek şekilde göndermesi gerekmektedir.

 • Yarışma takvimine uyulmadan posta yolu ile gönderilen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 • Postada/kargoda zarar gören veya kaybolan, zamanında başvuru adresine ulaşmayan eserlerle ilgili hiçbir hak talep ve iddia edilemez.

 • Yarışmaya gönderilecek eserin ön yüzüne hiçbir bilgi yazılmayacak ve eserin arka yüzünün sol alt köşesinde Tablo-1’de yer alan etikete yer verilecektir. Etiketsiz eserler kabul edilmeyecektir.

 • Yarışmaya katılacak eserler; Tablo-2’de yer alan “Yarışmacı Katılım Formu” ile birlikte herhangi bir eleme ve değerlendirmede bulunulmadan okul müdürlükleri tarafından 13 Ekim 2023 tarihine kadar İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine, İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine teslim edilen eserlerin de 18 Ekim 2023 tarihine kadar İl Milli Eğitim Müdürlüğü Temel Eğitim Birimine teslim edilmesi gerekmektedir.

 • Katılımcılara yarışmaya katıldıklarına dair online Katılım Belgesi verilecektir.

 • Birincilik ödülünü hak kazanan öğrencimiz YUVA tarafından bir sonraki seferde düzenlenecek kompozisyon yarışmasında Jüri üyesi olma hakkını kazanacaktır.

 

 ESERLERİN YAYIMLANMASI, GENEL HÜKÜMLER ve TELİF HAKKI:

 • Katılımcılar Yarışma Şartnamesi ve Başvuru Formlarının tüm hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılır. Katılım ve değerlendirme süreci ile ilgili her türlü değişiklik yapma hakkı YUVA Yönetim Kurulunda saklıdır.

 • Şartname kapsamı ve dışında kalan hususlar ve anlaşmazlıkların çözümünde takdir yetkisi YUVA Yönetim Kuruluna aittir.

 • Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Eserlerin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar eser sahibine aittir.

 • Yarışma hiçbir surette ticari amaç gütmemektedir ve yarışmacılardan katılım ücreti veya herhangi bir başlık adı altında ödeme talebi yapılmayacaktır.

 • Yarışmaya katılım sağlayan özel gereksinimi bulunan öğrencilerimize yönelik “Özel Öğrenci” ödülü kategorisi bulunmaktadır. Özel gereksinimi bulunan öğrencilerin yarışmaya katılımı için okul yönetimi ve ilgili öğretmenler destek olmalıdır.

 • YUVA, muvafakat alınması koşuluyla ödül alan veya almayan bütün eserleri afiş, katalog, broşür, kitapçık vb. basım, yayın ve kullanım hakkına sahip olacaktır. Dereceye giren veya girmeyen eserlerin YUVA tarafından kullanılması durumunda eser sahibi her hangi bir hak iddia edemez.

 • Dereceye giren veya girmeyen eserlerin sahipleri, yarışma sonuçlarının ilanından itibaren 30 gün içerisinde YUVA yönetim kuruluna yazılı dilekçe ile başvurarak eserinin teslimini talep edebilir.

 • Ödül alan katılımcıların beyan ve kabuller dışında hareket ettikleri anlaşılır ise elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.

 • Yarışmaya girecek eserlerin daha önce yayımlanmamış, başka bir yarışmaya veya her hangi bir yayın grubuna gönderilmemiş olması gerekmektedir.

 • Alıntı veya kopya olduğu, başka bir yarışmaya veya herhangi bir yayın grubuna gönderilmiş olduğu tespit edilen eserler, ödül kazanmış olsalar dahi iptal edilecek ve eser sahibi hiçbir hak iddia edemeyecektir.             

 • Yarışmaya katılan eserlerden kontenjan dâhilinde “UMUT Kitapları” isimli kitabın içerisinde yer verilebilecektir.

 

YARIŞMA TAKVİMİ:

Başvuru Tarihi:

11 Eylül 2023

Okul Müdürlüklerinde toplanan eserlerin İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine teslimi:

13 Ekim 2023

İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine teslim edilen eserlerin İl Milli Eğitim Müdürlüğü Temel Eğitim Birimine teslimi:

18 Ekim 2023

Son Katılım Tarihi:

20 Ekim 2023

Yarışma Sonuçlarının İlan Tarihi:

27 Ekim 2023

Yarışma Sonuçlarına Son İtiraz Tarihi:

03 Kasım 2023

Ödül Töreni tarihi ilerleyen süreçte YUVA web sayfası ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacaktır.

 • İzmir ili Kompozisyon Yarışması için son katılım 20 Ekim 2023 tarihidir.

 • Belirtilen tarihten sonra ulaşan eserler, değerlendirmeye alınmayacaktır.

 • Yarışma sonuçları, YUVA web sayfasından 27 Ekim 2023 tarihinde açıklanacaktır.

 • Gerekli durumlarda YUVA yarışma takviminde YUVA Yönetim Kurulu kararı ile düzenlemeler yapabilecektir.

 

 DEĞERLENDİRME:

 • Yarışmaya katılacak eserler, Seçici Kurul tarafından Tablo-3’deki kıstaslar doğrultusunda değerlendirilecektir.

 • Seçici Kurul değerlendirmesinde gizlilik ilkesi esastır.

 • Eser sahipleri yarışma sonuçlarının ilan edilmesine takiben 5 iş günü içerisinde (03 Kasım 2023 tarihine kadar) YUVA yönetim kuruluna yazılı itiraz talebinde bulunabilir.

 • Seçici Kurulun kararı kesindir, karara itiraz edilemez, karar değiştirilemez.

 

İZMİR İLİ KOMPOZİSYON YARIŞMASI SEÇİCİ KURUL ve ÖDÜLLER:

Seçici Kurul Üyeleri:

Dr. Oğuz PERİNCEK (Umut’un Babası, YUVA Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)

Mehmet Engin KAHYA (Türk Dili Edebiyatı Öğretmeni)

Hüseyin HASDEMİR (Sınıf Öğretmeni)

Efsun Erbalaban YILMAZ (Gazeteci, Yazar)

Hülya SAĞLAM (Türk Dili Edebiyatı Öğretmeni)

Irmak KESEN (Öğrenci, Senin YUVAN, Benim UMUDUM konulu 2022 yılı kompozisyon yarışması birincisi)

 

Derecelendirme ve Ödüller:

 1. Birincilik Ödülü: Tablet

 2. İkincilik Ödülü: Bisiklet

 3. Üçüncülük Ödülü: Mp3 Player

 4. Jüri Özel Ödülü: Akıllı Bileklik

 5. Mansiyon Ödülü: (Üç öğrenciye verilir) Türk ve Dünya Edebiyatı Seti (10 Kitap)

 6. Özel Öğrenci Ödülü (Özel gereksinimi olan öğrencilere yönelik): Mp3 Player ve Kişiye Özel İsim Baskılı Ahşap Kutulu Ajanda Kalem Seti

 

YARIŞMA SONUÇ DUYURUSU:

Yarışma sonuçları 27 Ekim 2023 tarihinde YUVA resmi internet hesapları üzerinden (https://www.yureklereumut.org ve https://www.instagram.com/yureklereumutvakfiyuva/) duyurulacaktır.

 

ÖDÜLLERİN ULAŞTIRILMASI:

Ödül alan yapıtların sahiplerine ödülleri, ödül töreninde teslim edilecektir.

 

KATILIMCILARDAN İSTENENLER:

 • Katılımcı ve velisi tarafından ıslak imzalı “Katılım Formu ve Taahhütname” (Tablo-2)

 • Veli Muvafakatnamesi (Ek-1) ve Açık Rıza Onayı (Ek-2) ıslak imzalı

 • Katılımcı tarafından gönderilen eserin aslı (orjinali)

 

İLETİŞİM ve BİLGİ İÇİN:

YÜREKLERE UMUT VAKFI (YUVA)

Tel: 0551 981 11 98               e-posta: yuva@yureklereumut.org 

bottom of page