top of page

FAALİYET RAPORLARI

 

Yüreklere Umut Vakfı (YUVA), İzmir 8. Asliye Hukuk Mahkemesinin 14.07.2021 tarihli ve E:2021/62, K:2021/256 sayılı tescil kararı doğrultusunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün 22 Ağustos 2021 tarihinde resmi gazetede ilan etmesi ile tescil edilmiştir. Yıllık olarak düzenlenecek olan faaliyet raporları ilgili yılın ilk altı ayı içerisinde şeffaflık adına tüm kamuoyu ile paylaşılacaktır.

bottom of page