top of page

Şartlar & Koşullar

 

Yüreklere Umut Vakfı (YUVA) tarafından yürütülen www.yureklereumut.org (Site) alan adlı Siteye erişiminizden ve Siteyi kullanmanızdan önce lütfen aşağıda yazılı şartları dikkatle okuyunuz. Bu Sitede sunulan hizmetlerden yararlananlar veya herhangi bir şekilde Siteye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıda belirtilen şartlar ve hükümlerle bağlı olmayı kabul etmiş sayılmaktadır. Bu şartlarda yapılan değişiklikler Sitede güncellenmesiyle derhal yürürlük kazanır. Kullanım şartlarını periyodik olarak gözden geçirmeniz gerekmektedir.

 

Kullanım Koşulları;

 

 • Bu web sitesinde sunulan hizmetler https://www.yureklereumut.org (Site) tarafından sağlanmaktadır ve Sitenin yasal sahibi Yüreklere Umut Vakfı (YUVA) olup, Site üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi YUVA’ya aittir.

 • www.yureklereumut.org web sitesi, alan adı, tasarımı, “YUVA” markası ve logosu ve bunlara ilişkin olarak YUVA tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo ve içerik YUVA mülkiyetindedir. Bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunla korunmakta olup, bu haklar Site Kullanıcıları tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez.

 • Kullanıcı, Sitede yer alan ürünleri, bilgileri, resimleri, metinleri, her türlü bilgi ve veriyi kısmen ya da tamamen çoğaltamayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

 • Kullanıcı, Siteyi kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Kullanıcıyı bağlayacaktır.

 • Kullanıcı, Siteyi hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca Kullanıcı, başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

 • Sitede Kullanıcılar tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin YUVA ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Kullanıcının beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle Kullanıcının uğrayabileceği zararlardan dolayı YUVA’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 • Kullanıcı, Site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden YUVA sorumlu tutulamaz.

 • Kullanıcı, Site üzerinde orantısız derecede büyük yüklemeler yaratacak ya da teknik işleyişe zarar verecek faaliyetlerde bulunmayacağını, YUVA’nın önceden yazılı izni alınmaksızın Site üzerinde otomatik program, robot, veri taraması gibi yazılımlar veya sistemler kullanmayacağını ve bu şekilde Siteden herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak yayınlamayacağını ve kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder.

 • YUVA tarafından Sitenin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde Siteye erişmek için kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve internet protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, Sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

 • YUVA, Site Kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, Sitenin kullanımını kolaylaştırmak için Kullanıcıların özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda Kullanıcının açık rızası ya da diğer hukuka uygunluk sebeplerine bağlı olarak Kullanıcının kişisel bilgilerini kullanabilir. Bununla ilgili olarak Sitede Kişisel Verilerin Korunması Politikası, Çerez Politikası, Aydınlatma Metinleri ve Açık Rıza Formları yayınlanmaktadır.

 • YUVA, Site üzerinden Kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri 3. kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi Kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, “Gizli Bilgiler” olarak anılacaktır.

 • Kullanıcı, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve Kullanıcı bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir.

 • Kişisel bilgiler hiçbir koşulda dağıtılmaz, satılmaz ve ticarete konu edilemez.

 • Site sahibi, Kullanıcılardan yasalar gerektirmediği sürece herhangi bir şekilde ve kesinlikle; ırk ve etnik kimlik, siyasi düşünceler, dini ve diğer benzeri inançlar, fiziksel ya da ruhsal sağlık ve özellikler gibi hassas bir bilgi talep etmemektedir. Bu bilgilerin verilmiş, kaydedilmiş olmasından dolayı YUVA’nın bir sorumluluğu yoktur.

 • Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dahilinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

 • YUVA, Sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, Kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti askıya alma, değiştirme ya da sona erdirme veya Sitede kayıtlı Kullanıcı  ya da üye bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

 • YUVA, Site Kullanım Şartlarını hiçbir şekilde ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her bir hüküm, yayın tarihinde tüm Kullanıcılar bakımından hüküm ifade edecektir.

 • Sitede yer alan her türlü içerik, bilgi, haber, görüş, tavsiye, sonuç, rapor ve benzerlerinin bir kısmı doğrudan YUVA tarafından ve/veya YUVA’nın yazılı izni dahilinde diğer kaynaklarca yayınlanabilir.

 • Kullanıcı, kaynağı ne olursa olsun Sitede yer alan içeriğe ve bilgiye göre girişimde bulunmak veya bulunmamak hakkına sahiptir. Bu konuda verilecek kararın hukuki sonuçları tamamıyla Kullanıcının kendisine aittir. YUVA, herhangi bir sorumluluk üstlenmez.

 • Site ve servislerinin güvenliğini ihlal etmek ya da ihlal etmeye teşebbüs etmek yasaktır. Bu tarz ihlallere teşebbüs edenler hakkında cezai işlem uygulanabilir ve kamu davası açılabilir. Herhangi bir ihlal iddiası YUVA tarafından soruşturulacak ve yasa dışı bir ihlal olduğundan şüphelenildiği takdirde ilgili yasal kurumlara başvurulacak/işbirliğine gidilecektir. Bu madde de belirtilen eylemlerin gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi halinde ilgili kişi veya kişiler, yasalar uyarınca, hakkı ihlal edilen kişi ve/veya YUVA’ya karşı mali, hukuki ve cezai anlamda sorumludur.

 • YUVA, Sitede yer alan genel kullanım koşulları ve gizlilik koşullarına uyulmaması ya da kuralları ihlal etme girişiminde bulunulması durumunda, ihlal tam olarak gerçekleşsin ya da gerçekleşmesin, sistemde mevcut bilgileri reddetme, içerikten çıkarma, silme hakkıyla birlikte önceden haber vermeksizin, Kullanıcıların Site ve servislere erişimini askıya alma, sonlandırma, üyeliği iptal etme hakkını (zorunlu olmamakla birlikte) saklı tutar. Koşulların, Kullanıcı adına hareket eden üçüncü bir kişi tarafından dolaylı ihlali ya da ihlal girişimi olması durumu için de geçerlidir. YUVA’nın burada yazılı koşullarda yer alan herhangi bir hukuki hakkı ya da çareyi yürürlüğe koymaması ya da uygulamaması, haklarından vazgeçtiği ya da ihlali kabul ettiği anlamına gelmez.

 • Bu Site Kullanıcıların istifadesine olduğu gibi sunulmakta olup, yasalar tarafından izin verilen en geniş şekliyle, yazılı ya da sözlü, özel ya da genel herhangi bir garanti içermemektedir. İŞBU SÖZLEŞME MADDESİ UYGULANABİLİR KANUNUN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE GEÇERLİ OLACAKTIR. YUVA tarafından sunulan hizmetler “olduğu gibi” ve “mümkün olduğu” temelde sunulmakta ve pazarlanabilirlik, belirli bir amaca uygunluk veya ihlal etmeme konusunda tüm zımni garantiler de dâhil olmak üzere hizmetler veya uygulama ile ilgili olarak (bunlarda yer alan tüm bilgiler dâhil) sarih veya zımni, kanuni veya başka bir nitelikte hiçbir garantide bulunmamaktadır.

 • İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

 • www.yureklereumut.org Sitesi Kullanım Koşullarına ilişkin sorularınız için elifperincek@yureklereumut.org adresine yazarak daha fazla bilgi alabilirsiniz.

bottom of page