top of page

YUVA ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 

TARAFLAR:

İşbu sözleşmenin bir tarafında “Çınarlı Mahallesi 1583/2 Sokak No:2 B/Blok Kat:1 Büro:130 Konak/İzmir” adresinde mukim Yüreklere Umut Vakfı (bundan böyle kısaca “YUVA” olarak anılacaktır) diğer tarafında; YUVA’nın sahibi olduğu https://yureklereumut.org (bundan sonra kısaca “Site” olarak anılacaktır) internet sitesine üye olan/olacak (bundan böyle kısaca “Üye” olarak anılacaktır) kişi yer almakta olup işbu sözleşme, tarafların hak ve yükümlülüklerinin; Site üzerinde sunulan hizmetlerin, uygulamaların ve içeriklerin kullanılması koşullarının belirlenmesi amacıyla oluşturulmuştur.

 

TANIMLAR:

İşbu sözleşmede ifade edilen aşağıdaki kelimelerin tanımı şöyledir;

“Site”; https://yureklereumut.org isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan siteyi,

“Kullanıcı”; Siteye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişiyi,

“Üye”; Site dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek ve tüzel kişileri,

“Üyelik”: portalın ilgili bölümünden “Üye” olmak isteyen “Kullanıcı” tarafından üye olmak için gerekli olan üyelik formunun doldurulması, kimlik bilgilerinin verilmesi, kimlik bilgilerinin doğruluğunun onaylanması suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve YUVA tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu sözleşmede tanımlanan “Üye” olma hak ve yetkisine sahip olunamaz. 

 

YUVA TARAFINDAN SUNULACAK HİZMETLER:

YUVA, işbu sözleşmeyi onaylayan Üye’ye Site üzerinden aşağıdaki hizmetleri sunacaktır;

 • Yüksek Danışma Kurulu'na seçilme hakkı,

 • Önceden YUVA'ya bildirmek kaydı ile yönetim toplantılarına izleyici olarak katılma hakkı,

 • Üye referansı ile burs başvurusunda bulunan çocuklarımızın puantaj cetveline 5 puan ilave edilmesi,

 • Her yeni üyemizin adına YUVA Korusunda 1 fidan dikilmesi,

 • Her yeni üyemize, isimlerine özel düzenlenen Fidan Bağış Sertifikasının digital olarak iletilmesi,

 • Üyelikleri devam ettiği sürece her yeni yılda üyelerimize YUVA masaüstü takvimlerinin iletilmesi,  

 • YUVA’nın faaliyetleri ile ilgili bilgi ve içerik paylaşımı,

 • YUVA ile ilgili haberler, YUVA çalışmaları ile ilgili güncel bilgiler, yayınlar ve benzer içeriklerin paylaşımı,

 • YUVA’nın sunduğu ürün ve hizmetlerin Üye tarafından memnuniyet derecesini ölçümlemek, yeni hizmetler hakkında uygunluk/ fikir paylaşımı yapmak ve hizmet kalitesini arttırmak amacıyla yapılacak anket uygulamaları,

 • Üye’nin Siteye üyelik işlemlerinin yapılması; Üye’nin kişisel bilgilerinin (isim, soyad, e-posta, doğum tarihi, cep elefonu) alınması, güvenli bir şekilde tutulması,

 • Üye istediğinde veya güvenlik uygulamaları sebebiyle Site gerekli gördüğünde bu bilgilerin Üye tarafından Site üzerinde güncellenmesinin sağlanması,

 

 

SİTE ÜYELİK SİSTEMİ:

 • Üye, Siteye üye olmak isterse, önce Site üzerinde yayınlanan YUVA Üyelik Ön Başvuru Formu’nu doğru bilgiler ile doldurmak ve bu dokümanda belirtilmiş olan Üyelik Sözleşmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmelidir.

 • Üye, kararı doğrultusunda Gönder butonuna tıklar. Gönder butonuna tıkladığında işbu Sözleşmedeki şartları kabul etmiş olacaktır.

 • Üyeye, YUVA resmi mail adresi üzerinden Ön başvurusunun kabul edildiğine dair mesaj iletilir.

 • Ön başvurusunun kabul edildiğine dair mesajı alan üyenin, 15 gün içerisinde YUVA'nın resmi banka hesap numaralarına Üye Giriş Aidatını (2021 yılı itibari ile 300 TL) yatırması ile Üyeliği aktif hale gelmektedir.

 

Üye, Site üzerindeki bazı işlemleri gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu, kendisinin belirleyeceği bir “Kullanıcı Adı” ve “Şifre”ye sahip olur.

 

“Kullanıcı Adı” Üye’ye özeldir ve aynı “Kullanıcı Adı” iki farklı üyeye verilmez. “Şifre” sadece kullanıcı tarafından bilinir. Kullanıcı dilediği zaman şifresini değiştirebilir. Şifrenin seçimi ve korunması tamamıyla kullanıcının sorumluluğundadır. YUVA, Üye’nin şifre kullanımı ile ilgili kullanıcı hataları sebebiyle doğacak hatalardan, problemlerden sorumlu değildir. Şifresini üst üste 3 kez yanlış giren kullanıcı “Şifremi Unuttum” bölümüne yönlendirilir ve yeni şifresini tanımlaması için güvenlik adımlarını tamamlaması istenir. Güvenlik adımlarını başarıyla tamamlayan Üye, yeni şifresini tanımlar ve bu adımdan sonraki Siteye Üye olarak her giriş yaptığında bu yeni şifre geçerli olur.

 

ÜYE’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

 • Üye, ilgili yıl itibari ile belirlenen aylık üye aidatını (2021 yılı için 60 TL/ay) ödemeyi kabul eder. Üyenin üyeliğinin devamlılığı için bir yıl içerisinde en az 5 aylık üyelik aidatına denk gelen tutarı ödemiş olması gerekmektedir. 

 • Üye, aylık üye aidatını aylık ödeyebileceği gibi ilgili yıl içerisinde toplu olarak da ödeyebilir.

 • Üye, YUVA’nın Sitesindeki Üyelik Formu’nda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi) durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini,

 • YUVA’NIN Sitesi tarafından verilen servislerin ve yazılımların telif hakkının YUVA ve/veya YUVA’ya lisans veren veya içerik sağlayan kişilere ait olduğunu, fikri mülkiyet hukuku kapsamında korunduğunu, ihlal etmesi durumunda hukuki ve cezai olarak sorumlu olacağını, bu yazılımları ya da servisleri hiçbir şekilde izinsiz çoğaltıp dağıtmayacağını, yayınlamayacağını, pazarlamayacağını,

 • YUVA’nın Sitedeki hizmetleri kullanırken ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce ve ifadelerin, Siteye eklenen dosyaların ve içeriklerin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve YUVA’nın bu içeriklerden dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını,

 • Siteye zarar verecek veya YUVA’yı başka internet siteleri ile uyuşmazlık durumuna getirecek herhangi bir yazılım veya materyal bulunduramayacağını, paylaşamayacağını, bu sebeplerden dolayı herhangi bir cezai durumun doğması halinde tüm hukuki ve cezai sorumlulukları üstüne aldığını,

 • Üye’lerin hizmetlerin kullanımı sırasında kaybolacak, ve/veya eksik alınacak, yanlış bir adresin verilmiş olmasından dolayı yanlış adrese iletilecek bilgi, mesaj ve dosyalardan YUVA’nın sorumlu olmayacağını,

 • Sitede sunulan hizmetlere YUVA tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı, yazılım ile servislerin özelliklerini hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelere uymadığı durumlarda YUVA’nın uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları ödemeyi,

 • Üye verilerinin YUVA’nın ihmali görülmeden yetkisiz kişilerce okunmasından (üyenin bilgilerini başka kişiler ile paylaşması, siteden ayrılırken çıkış yapmaması, ve benzeri durumlardan kaynaklı olarak) dolayı gelebilecek zararlardan ötürü YUVA’nın sorumlu olmayacağını,

 • Tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, ayrımcı, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına, vatandaşı olduğu diğer ülkelerin yasalarına ve uluslar arası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi,

 • Site üzerinde eklenecek yazışmaların, konu başlıklarının, rumuzların, genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını,

 • Diğer Üye ve kullanıcıları taciz ve tehdit etmemeyi,

 • Diğer Üye ve kullanıcıların hizmetleri kullanmasını etkileyecek şekilde davranmamayı, diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi,

 • YUVA hizmetlerini kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş bilgilerin tamamıyla kullanıcının rızası dahilinde olduğunu, kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamıyla kendisine ait olduğunu, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı YUVA’dan tazminat talep etmemeyi, YUVA’dan izin almadan YUVA servislerini ticari ya da reklam amacıyla kullanmamayı, YUVA’nın, dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini, kurallara aykırı davrandığı takdirde YUVA’nın gerekli müdahalelerde bulunma, Üye’yi servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu, YUVA’nın, kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini,

 • Kanunlara göre postalanması/paylaşılması yasak olan bilgileri paylaşmamayı ve zincir posta (chain mail), yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan postaları dağıtmamayı,

 • Başkalarına ait olan kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, kötüye kullanmamayı,

 • Üye “Kullanıcı Adı”yla yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu,

 • Üyeliğini tek taraflı olarak iptal ettirse bile, bu iptal işleminden önce, üyeliği sırasında gerçekleştirdiği tüm icraatlardan birebir sorumlu olacağını,

Tüm bu maddeleri daha sonra hiçbir itiraza mahal vermeyecek şekilde okuduğunu, kabul ve taahhüt etmiştir.

 

YUVA’YA VERİLEN HAK ve YETKİLER:

YUVA, Sitenin herhangi bir zamanda, sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı YUVA’nın üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

  

YUVA, Site hizmetlerinde meydana gelecek teknik arızalar nedeniyle Üye’nin uğrayacağı zarardan sorumlu değildir. YUVA, servislerinin her zaman ve her şart altında zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulacağını, servis kullanımından elde edilen sonuçların her zaman doğru ve güvenilir olacağını, servis kalitesinin herkesin beklentilerine cevap vereceğini taahhüt etmez. YUVA, kendi Sitesi üstünden yapılan ve zarar doğurabilecek her türlü haberleşmeyi, yayını, bilgi aktarımını istediği zaman kesme hakkını ve gereken koşullar oluştuğu takdirde üye mesajlarını silme, üyeyi servislerden menetme ve üyeliğine son verme hakkını saklı tutar.

 

ÜYE VERİLERİ, E-BÜLTEN ve GİZLİLİK:

YUVA, Site Üyelerine daha nitelikli ve güvenilir hizmet verebilmek amacıyla üyelik aşamasında ve Siteyi kullanırken kullanıcılardan, Üyelerden bazı kişisel bilgilerin (isim, yaş, ilgi alanlarınız, e-posta adresiniz vb.) verilmesini talep etmektedir. YUVA sistemlerinde toplanan bu bilgiler, Üyelerin YUVA’dan ve Site hizmetlerinden en iyi ve güncel şekilde faydalanmasını sağlamak, haber, kampanya, yeni ürün/eğitim içerikleri, tanıtım, reklam ve benzeri duyurulardan haberdar olmaları amacıyla ticari elektronik iletilerin gönderilmesi, Üye tarafından istenmeyen e-postaların/bilgilerin filtrelenebilmesi, paylaşımların, gönderilerin Üye’nin belirlemiş olduğu tercihlerine göre yönetilebilmesi amacıyla YUVA bünyesinde kullanılmaktadır.

 

Üye’nin YUVA ve Site ile paylaşmış olduğu kişisel bilgiler bu amaç dışında kullanılmaz ve üçüncü şahıslar ile paylaşılmaz.

 

Üye, kişisel bilgilerinin YUVA tarafından bu koşullar ile kullanılmasını ve saklanmasını kabul eder. Üye, YUVA Sitesi üzerinden vermiş olduğu e-posta adresine YUVA ürün ve servisleri ile ilgili kampanya, bülten, tanıtım, reklam ve duyurulardan haberdar olması amacıyla YUVA tarafından ticari elektronik ileti gönderilmesini ve bu iletilerin belirlemiş olduğu tercihler bazında yapılacağını kabul eder. YUVA tarafından gönderilen bu ticari elektronik iletileri almak istemiyor veya almayı onaylamıyor ise Üye, gönderilen ticari elektronik iletide yer alan “E-bülten listesinden çıkma” seçeneğini kullanır.

 

YUVA, üyelik formlarında Üyelerden talep ettiği kişisel bilgileri, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmaz, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmaz.

 

Üye’nin kişisel bilgileri, ancak resmi makamlarca usulüne uygun şekilde talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olunan durumlarda resmi makamlara açıklanabilir. YUVA, Üyelerinin bilgilerini aşağıda belirtilen koşullardan birinin ya da hepsinin gerçekleşmesi halinde ilgili resmi merciler ile paylaşma hakkına sahiptir.

 

 • Resmi makamlardan Üyeye yönelik suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi durumunda,

 • Üyenin sistemin çalışmasını engelleyecek bir sabotaj ya da saldırı yaptığının tespit edilmesi durumunda,

 • Üyeliği sözleşmede belirtilen sebeplerden dolayı iptal edilmiş bir Üyenin yeniden Üye olarak sözleşme ihlalini tekrarlaması durumunda ve bunlarla sınırlı olmayan benzeri diğer hallerde.

 

YUVA, Üyelerinin dosyalarının saklanması için uygun göreceği büyüklükte kota tahsisi yapabilir. YUVA, ihtiyaca göre kotaları arttırma ve azaltma yetkisini saklı tutar. YUVA Üyelerin servislerden yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları dosyaların, mesajların, bilgilerin bazılarını veya tamamını uygun göreceği periyodlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı YUVA sorumlu tutulmayacaktır. YUVA kendi ürettiği ve/veya dışarıdan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyetine ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir. YUVA Üyelerinin ürettiği ve yayınlanmak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği (örneğin Siteye eklediği mesaj, şiir, haber, dosya, video, web sayfası gibi) bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik, resim vb. tüm eserleri tanıtım, duyurum amacı ile yayınlama ve/veya Site içerisinde YUVA tarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma haklarına sahiptir. Yayınlanan bu bilgilerin başka kullanıcılar tarafından kopyalanması ve/veya yayınlanması ihtimal dâhilindedir. Bu hallerde Üye, YUVA’dan telif ve benzeri hiçbir ücret talep etmeyecektir. Üyeler başkalarına ait fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması için gerekli özeni göstermekle yükümlüdür. Üyeler sadece telif hakları kendisine ait olan içeriği sisteme yükleyebilir. Eğer Üye, fikri ve sınai mülkiyet hakları başkasına ait olan yazı, fotoğraf, resim, logo, video ve sair içeriği, söz konusu eser ve hak sahiplerinin izni olmaksızın sisteme yüklerse, YUVA ihlale konu olan içeriği derhal yayından kaldırmak ve gerektiğinde bu ihlali gerçekleştiren Üyelerin üyeliğine son vermek haklarına sahiptir. Üçüncü şahısların fikri ve sınaî mülkiyet haklarını ihlal eden Üyeler, bu ihlallerden ve bu ihlallerden doğan her türlü zarardan üçüncü şahıslar ile kamu kurum ve kuruluşlarına karşı hukuki ve cezai olarak bizzat sorumludurlar. YUVA, Üyenin ilettiği kişisel bilgilerin içerik sağlayıcılar ve web servisleri kullanıcılarına Üyenin özlük haklarını taciz etmeyecek şekilde gerekli iletişim, tanıtım, mal teslimi, reklam vb. amaçlar için kullandırılması konusunda tam yetkilidir.

 

YUVA, başka internet sitelerine link verebilir. Link verilen internet sitelerinde yayınlanan içeriklerin doğruluğu YUVA tarafından garanti edilmemekte ve link verilmesi, link verilen web sitelerinin içeriğinin YUVA tarafından onaylandığı anlamına gelmez. Üye, link verilen internet sitelerinin içeriklerinden YUVA’nın sorumlu olmadığını kabul eder. Bu sitelerin kullanımı veya içerikleri nedeniyle ya da sağlanan hizmetler nedeniyle doğabilecek her türlü zarardan Üye’nin kendisi sorumludur. YUVA, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla Üyelere haber vermek zorunda olmadan işbu sözleşmenin uygulanmasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir, iptal edebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.

 

Üyeler sözleşmeyi her zaman https://yureklereumut.org adresinde bulabilir ve okuyabilirler. Servisler ile ilgili değişiklikler Site içerisinde duyurulacaktır ve gerektiğinde Üyenin hizmetlerden yararlanabilmesi için sözleşme değişikliklerini ilgili butona tıklamak suretiyle onaylaması istenecektir. Bu sebeple, kullanıcılara, Üyelere Siteye her girişte yasal uyarı sayfasını ziyaret etmeleri tavsiye edilmektedir. YUVA üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürebilir. YUVA ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir. 

 

Üyenin kendisi tarafından sonlandırılan üyelik hesabına ait her türlü kaydı silip silmeme kararı YUVA’ya aittir. Üye, silinen kayıtlarla, saklanmayan, yedeği alınmayan bilgi ve belgelerle ilgili olarak yasal ya da sözleşmesel herhangi bir gerekçe ileri sürerek YUVA’dan herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunmayacağını, YUVA’ya bir kusur atfetmeyeceğini, ceza sorumluluğu yükletmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

YUVA KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ:

Üye işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda YUVA’nın defter kayıtlarıyla, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının 6100 sayılı HMK 193. Madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu beyan ve taahhüt eder.

 

MÜCBİR SEBEPLER:

Mücbir sebep terimi; yasalarca kabul edilen hallere ilave olarak, doğal afet, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları, bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, kötü hava koşulları da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, YUVA’nın kontrolü dışında, gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır.

 

YUVA, hukuken mücbir sebep sayılan tüm hallerde, işbu sözleşmedeki edimlerini ifa ile yükümlü olmayacak; edimlerin tamamen veya kısmen, geç veya eksik ifa edildiği ileri sürülerek herhangi bir biçim ve seviye de sorumlu tutulmayacaktır. Üye bu ve benzeri hiçbir durumu gerekçe göstererek YUVA’dan herhangi bir nam altında tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

 

UYGULANACAK HÜKÜMLER:

Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle işbu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise Türk Kanunları (TBK, TTK, HMK, TMK ve 5651 sayılı yasa vesaire) uygulanacaktır.

 

TEBLİGAT:

Üyenin, YUVA’ya bildirdiği elektronik posta adresi, işbu sözleşme ile ilgili olarak her türlü bildirim için yasal posta adresi olarak kabul edilir. Üye, mevcut elektronik posta adreslerindeki değişiklikleri, yazılı olarak YUVA’ya 3 (üç) gün içerisinde bildirmedikçe, eski elektronik postalara yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve bildirimlerin kendilerine yapılmış sayılacağını kabul eder.

 

YÜRÜRLÜK:

Kullanıcı Kayıt Formu’nu doldurup formun altında bulunan “Kabul Ediyorum” butonunu tıkladığında bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer. Üye, işbu sözleşmede yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini; kendisiyle ilgili verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

FESİH:

Taraflar dilediği zaman işbu sözleşmeyi sona erdirebilir.

bottom of page